Thông báo Vietnam Airlines - Jetstar

VIETNAM AIRLINES (VN): Thông báo sửa đổi hướng dẫn xử lý vé nội địa VN xuất tại đại lý lần 2

Kính gửi Qúy đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Qúy đại lý thông báo của VIETNAM AIRLINES (VN) về Thông báo sửa đổi hướng dẫn xử lý vé nội địa VN xuất tại đại lý lần 2 với nội dung chi tiết như sau:

Nếu đại lý cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến vé, xin vui lòng liên hệ HOTLINE bộ phận booker 0947 772 771.

Trân Trọng

Xem nhiều

To Top